Beleidsregel actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Ooststellingwerf

Geldend van 25-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Ooststellingwerf
Citeertitel Beleidsregel actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen kwaliteitstoezicht Wmo gemeente Ooststellingwerf
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.1 van de Wet open overheid
  2. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2024
  3. hoofdstuk 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2024 nieuwe regeling

16-04-2024

gmb-2024-176027

Onbekend.