Regeling vervalt per 31-12-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 26 maart 2024, PZH-2024-849485369 (DOS-2024-0000928) tot vaststelling van het openstellingsbesluit Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 meer bos in Zuid-Holland 2024 (Openstellingsbesluit subsidie meer bos in Zuid-Holland 2024)

Geldend van 17-04-2024 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 26 maart 2024, PZH-2024-849485369 (DOS-2024-0000928) tot vaststelling van het openstellingsbesluit Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 meer bos in Zuid-Holland 2024 (Openstellingsbesluit subsidie meer bos in Zuid-Holland 2024)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie meer bos in Zuid-Holland 2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de algemene subsidieverordening (Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013)
  4. Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2024 31-12-2024 PZH-2024-849485369

26-03-2024

prb-2024-5226

nieuwe regeling