Verordening werk en inkomen Werk en Inkomen Hendrik-Ido-Ambacht 2024

Geldend van 17-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening werk en inkomen Werk en Inkomen Hendrik-Ido-Ambacht 2024
Citeertitel Verordening werk en inkomen Hendrik-Ido-Ambacht 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Participatiewet
  2. artikel 8 van de Participatiewet
  3. artikel 8a van de Participatiewet
  4. artikel 8b van de Participatiewet
  5. artikel 10b van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening werk en inkomen Hendrik-Ido-Ambacht 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2024 01-01-2022 nieuwe regeling

04-03-2024

gmb-2024-166660

Onbekend.