Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Geldend van 12-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op het bepaalde in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet;

Besluit:

 • A.

  Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

  • -

   de medewerker(s) met de functie beheerder financiële administratie in het team financiële administratie van de gemeente Westerkwartier.

 • B.

  In te trekken het Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier van 24 januari 2019.

 • C.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier.

 • D.

  Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend gemaakt is en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d 2 april 2024

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris