Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Uitgeest 2024

Geldend van 11-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Uitgeest 2024
Citeertitel Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Uitgeest 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening gemeente Uitgeest 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2024 01-01-2023 nieuwe regeling

29-02-2024

gmb-2024-151784

Onbekend.