Regeling vervallen per 16-05-2024

Ontwerp-onteigeningsbeschikking tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gilze en Rijen die nodig zijn voor het onteigeningsplan Stationsomgeving Rijen, in de gemeente Gilze en Rijen.

Geldend van 05-04-2024 t/m 15-05-2024

Intitulé

Ontwerp-onteigeningsbeschikking tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Gilze en Rijen die nodig zijn voor het onteigeningsplan Stationsomgeving Rijen, in de gemeente Gilze en Rijen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen deelt mee dat, ingevolge artikel 16.33d, eerste lid van de Omgevingswet, een ontwerp-onteigeningsbeschikking met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. De ontwerp-onteigeningsbeschikking wijst onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de realisatie van de Stationsomgeving te Rijen in de gemeente Gilze en Rijen.

Op de voorbereiding van een onteigeningsbeschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De ontwerp-onteigeningsbeschikking met bijlagen en de bijbehorende stukken kunnen vanaf vrijdag 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024 tijdens openingstijden worden ingezien op de volgende locatie:

- Gemeentehuis Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen.

Ook zijn deze stukken digitaal in te zien op de volgende website:

- www.officiëlebekendmakingen.nl (tabblad gemeenteblad)

Belanghebbenden kunnen binnen bovengenoemde termijn mondeling of schriftelijk zienswijzen over de ontwerp-onteigeningsbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij:

De gemeenteraad van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Jacob van Slingerland, 088–3821450.