Regeling vervallen per 25-03-2022

Inspraakverordening Weesp 2003, versie 16 december 2010.

Geldend van 16-12-2010 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inspraakverordening Weesp 2003, versie 16 december 2010.
Citeertitel Inspraakverordening Weesp 2003, versie 16 december 2010.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2010 25-03-2022 Nieuwe regeling

09-12-2010

WeesperNieuws, 15-12-2010

Z.10177