Beheerplan Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux

Op 5 april 2024 loopt voor het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied de geldigheid af. Voorkomen moet worden dat dit gebied geen geldig beheerplan heeft en daarom moet dit worden verlengd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beheerplannen automatisch programma’s geworden. Om de geldigheid van de beheerplannen onder de Omgevingswet te regelen kunnen deze opnieuw voor een periode van zes jaar worden vastgesteld. Dat is gebeurd waarbij het beheerplan inhoudelijk bij dit verlengingsbesluit ongewijzigd is gebleven. Na inhoudelijke actualisatie binnen de nieuwe einddatum (dus na verlenging) worden de inhoudelijk geactualiseerde beheerplannen in een afzonderlijk besluit vastgesteld.

De inhoud van het beheerplan voor Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux is eerder vastgelegd in een pdf en bekendgemaakt in de Staatscourant met nummer 19127 van 5 april 2018 en gewijzigd op 8 juni 2021 zoals bekendgemaakt in het Provinciaal Blad met nummer 6065 van 22 juli 2021, zie hiervoor Bijlage II met dit beheerplan en deze wijziging.

Bijlage I Overzicht Informatieobjecten

Regelingsgebied

/join/id/regdata/pv30/2024/RG17gio17/nld@2024‑04‑02;55

Beheerplan Natura 2000-gebied Leenderbos Groote Heide en De Plateaux incl wijzigingsbesluit

/join/id/regdata/pv30/2024/17pdf_c74e4554-cd0a-47ca-929f-2d98915c1a04/nld@2024‑04‑02;55

leenderbos, groote heide en de plateaux

/join/id/regdata/pv30/2024/17gio14/nld@2024‑04‑02;55

Bijlage II