Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard
Citeertitel Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-145504

Onbekend.