Financieel besluit 2024- Wmo voorzieningen

Geldend van 05-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Financieel besluit 2024- Wmo voorzieningen

Financieel besluit 2024 – WMO voorzieningen

Gemeente Zwolle, bekendmaking financieel besluit 2024 – WMO voorzieningen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Besluiten 19 maart 2024

Het financieel besluit 2024 – WMO voorzieningen vast te stellen.

Het financieel besluit vindt u in de bijlage.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024,

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, secretaris.