Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025

Geldend van 29-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Rhenen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025
Citeertitel Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subcsidieverordening 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2024 wordt ingetrokken op 1 jan. 2025

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2024 01-01-2023 nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-139403

Onbekend.