Regeling vervalt per 01-04-2029

Besluit deelplafonds voor de Openstellingsbesluiten uitvoering projecten LEADER Alblasserwaard Krimpenerwaard en Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027 en het Openstellingsbesluit uitvoering projecten LEADER Zuid-Hollandse Eilanden Zuid-Holland 2024

Geldend van 27-03-2024 t/m 31-03-2029

Intitulé

Besluit deelplafonds voor de Openstellingsbesluiten uitvoering projecten LEADER Alblasserwaard Krimpenerwaard en Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027 en het Openstellingsbesluit uitvoering projecten LEADER Zuid-Hollandse Eilanden Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel van 1.2 de Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds voor de Openstellingsbesluiten uitvoering projecten LEADER Alblasserwaard Krimpenerwaard en Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027 en het Openstellingsbesluit uitvoering projecten LEADER Zuid-Hollandse Eilanden Zuid-Holland 2024

Artikel 1 hoogte deelplafonds

 • 1. Het deelplafond voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 van het Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Alblasserwaard Zuid-Holland 2024-2027 bedraagt in totaal € 1.650.000,00, waarvan:

  • a.

   € 753.362,00 aan Europese middelen (80 % van de subsidie);

  • b.

   € 188.341,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (20 % van de subsidie); en

  • c.

   € 708.297,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (100 % van de subsidie) nadat de middelen onder a en b volledig zijn uitgeput.

 • 2. Het deelplafond voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 van het Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Krimpenerwaard Zuid-Holland 2024-2027 bedraagt in totaal € 1.650.000,00, waarvan:

  • a.

   € 753.362,00 aan Europese middelen (80 % van de subsidie);

  • b.

   € 188.341,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (20 % van de subsidie); en

  • c.

   € 708.297,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (100 % van de subsidie) nadat de middelen onder a en b volledig zijn uitgeput.

 • 3. Het deelplafond voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 van het Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027 bedraagt in totaal € 1.650.000,00, waarvan:

  • a.

   € 753.362,00 aan Europese middelen (80 % van de subsidie);

  • b.

   € 188.341,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (20 % van de subsidie); en

  • c.

   € 708.297,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (100 % van de subsidie) nadat de middelen onder a en b volledig zijn uitgeput.

 • 4. Het deelplafond voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 van het Openstellingsbesluit subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Zuid-Hollandse Eilanden Zuid-Holland 2024 bedraagt € 858.656,50 aan middelen van de provincie Zuid-Holland (100 % van de subsidie).

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds, bedoeld in artikel 1, worden verdeeld op basis van artikel 9 van de respectievelijke openstellingsbesluiten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 1 april 2029.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds voor de Openstellingsbesluiten uitvoering projecten LEADER Alblasserwaard Krimpenerwaard en Hollandse Plassen Zuid-Holland 2024-2027 en het Openstellingsbesluit uitvoering projecten LEADER Zuid-Hollandse Eilanden Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 19 maart 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Met dit besluit worden de deelplafonds vastgesteld voor de LEADER subsidie in de vier LEADER gebieden in Zuid-Holland. De verdeling van deze deelplafonds en de voorwaarden van de LEADER subsidie staan per gebied in het betreffende openstellingsbesluit en de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De Lokale ontwikkelingsstrategieën kunt u vinden op de website van het LEADER gebied.

De openstellingsbesluiten kunt u vinden in het subsidieloket van de provincie op de pagina https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-nationaal/.

Met de deelplafonds worden eerst de Europese middelen en verplichte nationale cofinanciering beschikbaar gesteld, waarmee de subsidie bestaat uit 80% Europese middelen en 20% provinciale middelen. Zodra deze middelen volledig zijn uitgeput komen de aanvullende provinciale middelen beschikbaar en bestaan de subsidies uit 100% provinciale middelen. Met deze aanvullende nationale middelen vindt overprogrammering plaats om eventuele vrijval van verleende subsidies in de toekomst op te vangen.

Voor het LEADER gebied Zuid-Hollandse Eilanden worden met dit besluit een deel van de totale provinciale middelen beschikbaar gesteld voor 2024. Voor de overige beschikbare provinciale en Europese middelen voor dit LEADER gebied volgt een besluit voor vaststelling deelplafonds voor de periode 2025 – 2027.