Verordening Starterslening Maassluis 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening Maassluis 2024
Citeertitel Verordening Starterslening Maassluis 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 01-03-2024 nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-138502

625365