Financieel Besluit Wmo 2024

Geldend van 30-03-2024 t/m heden

Intitulé

Financieel Besluit Wmo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

gelet op hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020,

gelezen het voorstel van afdeling Samenleving,

besluit de volgende nadere regeling vast te stellen per 1 januari 2024:

Maximale hoogte financiële tegemoetkomingen (met verwijzing naar de artikelen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020:

Verhuis- en inrichtingskosten (5.14 lid 1)

€ 3.500

Toepassing verhuisprimaat (5.14 lid 4)

€ 9.000

Bezoekbaar maken woning (5.15)

€ 5.000

Vervangend vervoer (5.16 lid 2)

€ 600

Vervangend vervoer rolstoeltaxi (5.16 lid 3)

€ 2.000

Sportvoorziening (5.17 lid 2)

€ 3.000

Ondertekening

Aldus vastgesteld, 12 maart 2024

College van burgemeester en wethouders

de secretaris,

R.R.M. Halffman

de burgemeester,

G.T. Buter