Mandaatbesluit voor het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand Heemstede 2024

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit voor het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand Heemstede 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2, eerste en derde lid van het geldende Reglement burgerlijke stand Heemstede en de artikelen 10:3 eerste lid, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Mandaatbesluit voor het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand Heemstede 2024

Artikel 1 Mandaat voor de teamleider

Het college verleent de teamleider van team Publiekszaken het mandaat om ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aan te wijzen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 april 2024.

  • 2. Dit besluit vervalt zodra het mandaat, zoals genoemd in artikel 1, in de Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede is opgenomen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voor het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de het college op 19 maart 2024.