Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Westerkwartier

Geldend van 28-03-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Westerkwartier

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op:

 • 1.

  het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • 2.

  artikel 2.67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerkwartier 2021 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij in- en verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester aangewezen digitaal verkoopregister;

 • 3.

  artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • 4.

  de politie hiervoor een digitale versie heeft ontworpen (zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR)) om zo efficiënt en effectief mogelijk invulling te geven aan bovengenoemde registratieplicht;

 • 5.

  het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • 6.

  het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67, lid 1 van de APV Westerkwartier 2021 (verkoopregister) en in artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit, van artikel 437, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • 7.

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 • 8.

  dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden.

 • 9.

  artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • 10.

  artikel 437, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 • 11.

  artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

BESLUIT:

 • 1.

  het Digitaal Opkopers Register (DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte en/of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2:67, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • 2.

  dat registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte en/of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat met de registratie in het Digitaal Opkopers Loket (DOL) wordt voldaan aan de verplichting tot het aanmelden bij de gemeente als handelaar, als bedoeld in de artikelen 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • 4.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • 5.

  dat vrijstelling voor het DOR wordt verleend aan de opkopers van tweedehands gekentekende voertuigen;

 • 6.

  dat het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in-en verkoop van tweedehands gekentekende voertuigen;

 • 7.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten op 10 januari 2024,

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk