Regeling vervallen per 29-03-2024

Nota Grondbeleid Dijk en Waard

Geldend van 26-03-2024 t/m 28-03-2024

Intitulé

Nota Grondbeleid Dijk en Waard

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

besluit:

Met inachtneming van Amendement Nota Grondbeleid Dijk en Waard

  • 1.

    De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen.

  • 2.

    Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 1 miljoen per transactie.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 maart 2024

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter