Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mook en Middelaar 2024

Geldend van 22-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Mook en Middelaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mook en Middelaar 2024
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mook en Middelaar 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 12. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 13. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 14. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 16. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 17. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2024 Nieuwe regeling

14-03-2024

gmb-2024-125970

CM24.0468