Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2022-1

Geldend van 19-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2022-1
Citeertitel Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022-1
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Sittard-Geleen 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

22-02-2024

gmb-2024-121073

Onbekend.