Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2024-2026

Geldend van 14-03-2024 t/m 31-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2024-2026
Citeertitel Subsidieregeling Groene Daken en Regentonnen Haarlem 2024-2026
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Groene Daken Haarlem 2022 en de Uitvoeringsregeling ‘Subsidiëring Groene Daken Haarlem’.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2024 01-01-2027 nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-108962

Onbekend.