Nota Inkoop en Aanbesteden Waterschap Aa en Maas 2017

Geldend van 08-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Nota Inkoop en Aanbesteden Waterschap Aa en Maas 2017
Citeertitel Nota Inkoop en Aanbesteden Waterschap Aa en Maas 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Nota inkoop en aanbesteden 2013 herziene versie waterschap Aa en Maas.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2024 nieuwe regeling

10-07-2017

wsb-2024-3823

Onbekend.