Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie
Citeertitel Beleidsregel aanwijzen eenmalige trouwlocatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024 nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-98957

Onbekend.