Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2024

Geldend van 06-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2024
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

20-02-2024

gmb-2024-94400

Onbekend.