Regeling vervalt per 01-03-2025

Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024

Geldend van 01-03-2024 t/m 28-02-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024
Citeertitel Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 maart 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024 01-03-2025 nieuwe regeling

15-02-2024

gmb-2024-90576

2024, 37