Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst maart 2024

Geldend van 02-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst maart 2024
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst maart 2024
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit cameratoezicht gemeente Maashorst van december 2023. Dit besluit is geldig voor de duur van drie jaar tot 1 maart 2027.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2024 nieuwe regeling

21-02-2024

gmb-2024-90040

Onbekend.