Aanwijzingsbesluit secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024

Geldend van 28-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024
Citeertitel Aanwijzingsbesluit secretarissen Commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2022
  2. Algemeen mandaatbesluit gemeente Midden-Groningen 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2024 01-05-2023 nieuwe regeling

14-02-2024

gmb-2024-88614

Onbekend.