TOETSINGSKADER NIEUWBOUWINITIATIEVEN VEERE

Geldend van 02-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling TOETSINGSKADER NIEUWBOUWINITIATIEVEN VEERE
Citeertitel Toetsingskader nieuwbouwprogrammering Veere 2023-2030
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Toetsingskader nieuwbouwprogrammering Veere 2023-2030
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Programma wonen 2022-2027

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2024 Nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2024-84876

23B.08033