Algemene plaatselijke verordening Bergen 2023

Geldend van 29-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Bergen 2023
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151d van de Gemeentewet
 6. artikel 151c van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Alcoholwet
 13. artikel 25b van de Alcoholwet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Alcoholwet
 16. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 17. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 18. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 19. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:28, 2:28a, 2:29, 2:39, 2:71, 3:7, 3:9, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

25-01-2024

gmb-2024-91355

Z23 128919
27-02-2024 29-02-2024 nieuwe regeling

25-01-2024

gmb-2024-84650

Z23 128919