Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels re-integratie Participatiewet Senzer 2023

Geldend van 20-12-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Senzer
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidsregels re-integratie Participatiewet Senzer 2023
Citeertitel
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2023 01-07-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

20-12-2023

bgr-2024-316

Onbekend.