Mandaat- , volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas

Geldend van 21-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaat- , volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit onderzoek passende woonzorgoplossingen bijzondere doelgroep Peel en Maas
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 171 van de Gemeentewet
  4. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2024 nieuwe regeling

22-01-2024

gmb-2024-78258

1894/2023/2881831