Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023 en verder

Geldend van 22-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Montfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023 en verder
Citeertitel strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2023 en verder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2023 en verder
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2024 01-01-2023 Nieuwe regeling

07-03-2023

gmb-2024-76211

Onbekend.