Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht

Geldend van 17-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht
Citeertitel Protocol openbaarmaking Wmo-toezicht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.1, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 4.4, vijfde lid, van de Wet open overheid
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2024 01-01-2021 nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2024-73462

Onbekend.