Verordening activiteitenfonds 2022 voor inwoners van de gemeente Maashorst van 18 jaar en ouder

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening activiteitenfonds 2022 voor inwoners van de gemeente Maashorst van 18 jaar en ouder
Citeertitel Verordening activiteitenfonds 2022 voor inwoners van de gemeente Maashorst van 18 jaar en ouder
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-559219

78555-2023