Mandaatregeling Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatregeling Maashorst
Citeertitel Mandaatregeling Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 59a van de Gemeentewet
  3. artikel 171 van de Gemeentewet
  4. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
  5. Organisatieregeling Maashorst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

07-06-2022

gmb-2023-559149

Onbekend.