Besluit 2009/DB0001

Geldend van 13-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 18-12-2009

Intitulé

Besluit 2009/DB0001

Onderwerp: aanwijzingsbesluit Inspecteur en Ontvanger

Het dagelijkse bestuur van de gemeenschappelijke regeling “Cocensus”;

gelet op artikel 232 van de Gemeentewet en de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

2010’ van 18 december 2009;

Besluit:

1. de directeur van Cocensus aan te wijzen als de ‘Inspecteur’, als bedoeld in artikel

232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet;

2. de adjunct directeur aan te wijzen als de ‘Ontvanger’, als bedoeld in artikel 232,

vierde lid, sub b, van de Gemeentewet.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Cocensus van 18 december 2009.

Het dagelijks bestuur van Cocensus,

De voorzitter de directeur,

J.J. Nobel G.G.J. Schipper

Ondertekening