Mandaat tijdelijk huisverbod

Geldend van 15-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-03-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaat tijdelijk huisverbod
Citeertitel Mandaat tijdelijk huisverbod
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod
  2. artikel 3 van de Wet tijdelijk huisverbod
  3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2024 05-03-2009 Nieuwe regeling

05-03-2009

gmb-2024-69419

2009/18394