Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, houdende de vaststelling van beleid inzake de handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, houdende de vaststelling van beleid inzake de handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken
Citeertitel Beleidsregel Handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. afdeling 13.2 van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024 Nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-67953

Onbekend.