Beleidsregels voor woningomzetting en woningsplitsing

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor woningomzetting en woningsplitsing
Citeertitel Beleidsregels voor woningomzetting en woningsplitsing
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024 nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-64151

653475