Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15

Geldend van 01-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/2017-05-01#HoofdstukVIIIa_Afdeling1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2024 Nieuwe publicatie

01-02-2024

gmb-2024-63498

Onbekend.