Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2

Geldend van 13-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2
Citeertitel Subsidieregeling Energiecompensatie Houten, ronde 2
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Houten 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2024 nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-63257

0824024