Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn

Geldend van 10-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Hoorn
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2024 01-01-2020 nieuwe regeling

19-05-2020

gmb-2024-63019

1775732