Verklaring van overbrenging inventaris van de Bestuursdienst van de gemeente Hengelo 1997 – 2000

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van de Bestuursdienst van de gemeente Hengelo 1997 – 2000

Conform artikel 12 van de archiefwet en artikel 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

  • -

    Inventaris van de Bestuursdienst van de gemeente Hengelo 1997 – 2000

Met een omvang van 20 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995, geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg