Verklaring van overbrenging inventaris van het archief van Secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verklaring van overbrenging inventaris van het archief van Secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

conform art. 12 van de Archiefwet en art. 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar,

S.W.J.G. Schelberg, burgemeester,

verklaart namens het college van burgemeester en wethouders van Hengelo hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar,

J. Eshuis, secretaris,

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van de gemeente Hengelo daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

  • -

    Inventaris van het archief van Secretarie-archief van de gemeente Hengelo 1990 – 1996

Met een omvang van 20 m1

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen inventaris van het over te brengen archief. Bij de overgebrachte archiefbescheiden zijn in dit archief op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995, enkele beperkingen aan de openbaarheid gesteld. Bijgaand de lijst van inventarisnummers van dit archief met daarbij de gestelde beperking.

Ondertekening

Hengelo,

De eerste ondertekenaar,

de secretaris,

J. Eshuis

De tweede ondertekenaar,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg

Bijlage

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden:

Burgemeester en wethouders van Hengelo, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995

BESLUITEN: Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het Secretariearchief 1990-1996,

volgens de hierna gegeven specificatie.

Beperking ter bescherming van persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende dossiers beperkt openbaar:

Dossiers Beperkingsduur Openbaar in:

-1.755.231

Kantmeldingen

1990 1991 1992

1993 1994 1995

1996

-1.755.3

Wijziging geboortedatum persoonsregister

1990 t/m

-1.755.332

Inlichtingen uit de bevolkingsregisters

1990 t/m

-1.755.41

Naturalisatie

-1.755.43

Reisdocumenten

1990 t/m 1993

1994 t/m

-1.755.51

Verklaringen omtrent gedrag

1990 t/m

-1.761.3

Koffieshop Happy-Days.

Emmaweg 8.

1990 t/m

-1.761.3

Koffieshop L' Europe.

Vuurdoornplein 6.

1990 t/m

-1.761.3

Koffieshop "Moonlight"

Bornsestraat 20

1990 t/m 1993

-1.776.11

Overboeking van grafruimten

1990 t/m 1992

1993 t/m

-1.776.11

Vergunningen recht tot begraven

1990 t/m 1991

1992 t/m 1994

1995 t/m

-1.776.11

Afstandsverklaringen

1990 1991 1992

1993 1994 1995

1996

-1.776.11

Afkoop onderhoudsrecht

1990 1991 1992

1993 1994 1995

1996

-1.776.11

Afkoop onderhoudsrecht (jaarlijks)

1990 t/m 1994

1995 t/m 1996

-1.776.11

Aangifte overlijden

1990 t/m 1994

1995 t/m 1996

-1.811.111

Ontheffingen afsluiting Nieuwe Grensweg

1990 t/m

-1.811.111

Ontheffingen afsluiting

Nieuwe grensweg.

Bezwaarschriften.

1990 t/m

-1.811.111

Ontheffingen berijden Stadserf

1990 t/m

-1.811.111.5

Invalidenparkeerplaatsen

1990 t/m

-1.811.34

Rijbewijzen-Ongeldigverklaringen

1990 t/m 1995

1996 t/m

-2.07.55

Aansprakelijkheidsstelling door

J.P. Teunissen.

1990 t/m

Op de inventarisnummers geldt een beperkingsduur van 100 jaar (2096).

Inzage in de documenten kan eventueel in overleg met de archivaris van de gemeente Hengelo.