Controleverordening Provincie Fryslân 2023

Geldend van 09-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Controleverordening Provincie Fryslân 2023
Citeertitel Controleverordening Provincie Fryslân 2023
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 217 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Provincie Fryslân 2012.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2024 01-01-2023 nieuwe regeling

31-01-2024

prb-2024-1607

Onbekend.