Nota Participatie in de fysieke leefomgeving

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Intitulé

Nota Participatie in de fysieke leefomgeving

Zaaknummer: 1916331

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

betreft: Participatie in de fysieke leefomgeving

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

Om de Nota participatie in de fysieke leefomgeving vast te stellen. Deze nota omvat beleid over hoe om te gaan met participatie bij omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunningen, omgevingstafel en projecten.

Hoorn, 8 februari 2022

de griffier,                           de voorzitter,

Bekendmaking:

Ondertekening