Beleidsregel houtopstanden Leiden 2023

Geldend van 06-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel houtopstanden Leiden 2023
Citeertitel Beleidsregel houtopstanden Leiden 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2024-54856

Onbekend.