AANSTELLINGS- EN AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Geldend van 24-01-2024 t/m heden

Intitulé

AANSTELLINGS- EN AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

gelet op artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1 en 2 onder b van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

B E S L U I T :

Om mevrouw E. Haakman:

- aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, voor de heffing van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (heffingsambtenaar);

- aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de invordering van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (plaatsvervangend invorderingsambtenaar).

Om mevrouw T. van Galen:

- aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, voor de heffing van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (heffingsambtenaar);

- aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de invordering van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (invorderingsambtenaar).

Montfoort, 23 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort

de secretaris, M. van der Veer

de burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp- De Jong