Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant-Zuidoost

Geldend van 30-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant-Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van, ieder voor zover het diens bevoegdheden betreft;

gelet op:

- artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening, krachtens welke bepaling het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bevoegd zijn personen of categorieën van personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde; en

- het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid dat is gebaseerd op bovengenoemde wetten en verordening;

overwegende dat:

het in de regio Brabant-Zuidoost voor de gezamenlijke aanpak van overtredingen in de prostitutiebranche wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening ;

besluiten:

als toezichthouder, in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening bepaalde, een en ander voor zover het de prostitutiebranche betreft, aan te wijzen de buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders van:

gemeente Asten,

gemeente Bergeijk,

gemeente Best,

gemeente Bladel,

gemeente Cranendonck,

gemeente Deurne,

gemeente Eersel,

gemeente Geldrop-Mierlo,

gemeente Gemert-Bakel,

gemeente Heeze-Leende,

gemeente Helmond,

gemeente Laarbeek,

gemeente Nuenen,

gemeente Oirschot,

gemeente Reusel-De Mierden

gemeente Someren,

gemeente Son en Breugel,

gemeente Valkenswaard,

gemeente Eindhoven,

gemeente Waalre,

die:

- in dienst zijn bij één van de voormelde gemeenten; en

- belast zijn met het toezicht op de naleving en/of handhaving van de prostitutiebranche binnen het grondgebied van één van die gemeenten.

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking na datum van publicatie.

Veldhoven, 11 januari 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

De burgemeester,

M. Delhez

De secretaris,

J. Sanders

De burgemeester van,

M. Delhez