Evenementenkalender 2024

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Intitulé

Evenementenkalender 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op de Beleidsregels evenementen in Roosendaal – levendigheid en leefbaarheid in balans;

BESLUITEN

vast te stellen de Evenementenkalender 2024

1. Voorlopige evenementenkalender 2024

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

2. Intrekking

De Evenementenkalender 2023, vastgesteld op 7 maart 2023, wordt ingetrokken.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 23 januari 2024,

de secretaris, de burgemeester,