Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Geldend van 26-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
Citeertitel Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

16-01-2024

gmb-2024-41276

1448504/1325116